แม่บ้านประจำบ้านเจ้านาย

All Jobs Cleaning
  099-3604706  

รับสมัคร แม่บ้านประจำบ้านเจ้านาย ไป-กลับ (จ้างเอง ไม่ผ่านในหน้า)
สถานที่ทำงาน  : หมู่บ้านมัณฑนาบางนาวงแหวน 
เข้างาน 9:00-18:00 ทำงานจันทร์ -เสาร์
อายุ 30-45ปี
 

หน้าที่
-ปัดกวาดเช็คถู ซักผ้า ไม่ต้องทำอาหาร(เป็นลูกมือบ้างเวลาเจ้านายทำค่ะ)
-ที่้บ้านไม่มีเด็ก ไม่มีสัตว์เลี้ยง
- จ้างในนามบริษท ส่งประกันสังคมให้(ไม่หักเงิน บริษัทจ่ายให้)
- เงินเดือน 13,000บาท ค่าอาหารวันละ120บาท
- เริ่มงานวันที่1 มิถุนายน 2566
 

Location: มัณฑนา บางนา - วงแหวน Dok Mai, Prawet, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us