สัตวบาล

All Jobs Farming English
  096-8905500  

บริษัท Thaifoods Nucleus Genetics จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสุกร ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Husbandry Collecting Unit  2 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ :

 

สวัสดิการ : 
- ฟรี ที่พัก อาหาร 3 มื้อ
- ค่าไม่ออกนอกฟาร์ม ปฎิบัติตามกฎฟาร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม

 

Location: สว่างอารมณ์ Uthai Thani, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us