พนักงานครัว

All Jobs Restaurant
  Apply Now

PM Café

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานครัว
รายได้ : 13,000-15,000 บ. + ทิป + เบี้นขยัน

 

คุณสมบัติ

 

พิกัดร้าน
• อารีย์

Location: ซอย อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us