ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Specialist)

All Jobs Creative Remote English
  varithorn@nativejump.co     Apply Now

บริษัท Native Jump (Digital Agency)
เปิดรับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Specialist) 1 ตำแหน่ง

 

Job Responsibilities
- วางแผนสื่อ (Campaign Planning)
- ลงโฆษณา (Campaign Setup)
- วิเคราะห์พร้อมทำ Report (Campaign Report)

 

Requirements
-‍ ประสบการณ์ 0-2 ปีในสายงาน advertising (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ครับ)
-‍ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรับตัวไว
- มีความรับผิดชอบ
-‍ สามารถสื่อสารและประสานงานภาษาอังกฤษได้
-‍ คุ้นเคยกับตัวเลข และ สามารถใช้ MS Excel หรือ Spreadsheetได้
-‍ มีความรู้ด้าน Online Media Platform เช่น Facebook, Google Ads, TikTok and etc. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Benefits
- บริษัทมีนโยบาย Incentive (ส่วนแบ่งจากกำไรในการทำงานทุกงาน)
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิในการเบิกการรักษาทันตกรรม
- Work from Home
- ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานกับลูกค้าบริษัทมหาชน
- ออฟฟิศเดินทางสะดวกใกล้สาทร สีลม hangout ง่าย
- Outing ต่างประเทศทุกปี
- Happy Friday เบียร์เต็มตู้ อาหารเต็มกล่อง
- เลี้ยงข้าวบ่อย
- บริษัทเปิดโอกาสให้ออกความเห็นสูงไม่ปิดกั้น idea

 

Location: Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us