ช่างอาคาร

All Jobs Maintenance
  02-273-6000      thanapon_tia@tipco.co.th  

ตึก Tipco Tower 

รับสมัคร  ช่างอาคาร  

ได้ทำงานกับ Owner ที่มีความมั่นคง และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ

 

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ฯลฯ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์  ทำงานวันหยุดมี OT, กะดึกมี OT+เบี้ยเลี้ยง
- สวัสดิการ: ปรับเงินเดือนประจำปี, โบนัส, โอที, เงินกู้ดอก 0%, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำฟัน 2,000 บ./ ปี, พักร้อน 10 วัน/ปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ส่งฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ : ระบบอาคารอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ การฝึกดับเพลิงขั้นสูง การทำงานในที่อับอากาศ การกู้ชีพ ฯลฯ
 

 

Location: ซอย อารีย์ Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us